Impresszum

A Kincses Kalendárium és e webhely kiadója a GRANIT INVEST Vagyonkezelő Kft., címe: 1062 Budapest, Váci út 1-3.
Felelős kiadó: Prosits Attila

Főszerkesztő: Jakubovits Anna
A 2023-as nyomtatott évkönyv lapzártája: 2022. augusztus 31.

Címlapterv: Dombrádi Norbert
Nyomdai előkészítés: M. Nagy Péter
Műszaki vezető: Lénárt Zsolt – Nexux Kft.
Nyomdai előállítás: Neografia, Szlovákia

A weboldal felelős szerkesztője: Bárd András

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság.
Postacím: 1900 Budapest.
Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon 06-80/444-444.
Megrendelhető online a Magyar Posta webshopjában.
Árus terjesztés: Lapker Zrt.
Külföldi terjesztés: Colorinterpress Kft.
HU ISSN 0133-9613

A rejtvényjátékok játékszabályzata és adatvédelmi tájékoztatónk a http://kincses.hu/szabalyzatok.html oldalon érhető el.

Regisztrátor: Concept Online Kft.
E-mail: support@hunreg.com
Tárhely: LEBAKER Kft. (cweb.hu)
E-mail: support@cweb.hu