Impresszum

A Kincses Kalendárium kiadója és e webhely fenntartója a Cental Kft.,
címe: 1062 Budapest, Váci út 3.
Felelős kiadó: Villás Károly ügyvezető igazgató

Főszerkesztő: Jakubovits Anna
Felelős szerkesztő: Csulák András

A nyomtatott évkönyv lapzártája: 2018. augusztus 31.

Címlapterv: Dombrádi Norbert
Nyomdai előkészítés: M. Nagy Péter
Műszaki vezető: Lénárt Zsolt – Azéna Kft.
Nyomdai előállítás: Neografia, Szlovákia
A jelen webhely grafikai terve az FCT munkáján alapul.
A weboldal szerkesztője: Bárd András

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság.
Postacím: 1900 Budapest.
Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon 06-80/444-444.
Megrendelhető online a Magyar Posta webshopjában.
Árus terjesztés: Lapker Zrt.
Külföldi terjesztés: Colorinterpress Kft.
HU ISSN 0133-9613

A rejtvényjátékok játékszabályzata és adatvédelmi tájékoztatónk a http://kincses.hu/szabalyzatok.html oldalon érhető el.

Tárhelyszolgáltató: Concept Online Kft.
Cím: 1034 Bp., Bécsi út 126-128.
E-mail: support@hunreg.com